menu
Kaktusownia.com Logo

Na naszym serwerze Minecraft masz możliwość ignorowania wiadomości od określonych graczy za pomocą prostej komendy.

Dzięki tej funkcji, możesz z łatwością zablokować wiadomości prywatne (komenda /msg) od wybranej osoby i nie zobaczysz żadnych wiadomości czatu od niej na kanale globalnym.

Pamiętaj, że istnieje możliwość, że ta osoba będzie miała coś ważnego lub interesującego do przekazania. W takim przypadku, nie otrzymasz oczywiście tej korespondencji.

# Komenda Opis
1 /ignore dodaj [NICK] Aby zablokować wiadomości od wybranego gracza na czacie globalnym i prywatnych wiadomościach (/msg). Po wprowadzeniu komendy, zastąp [NICK] nazwą gracza.
2 /ignore usun [NICK] Użyj tej komendy, aby usunąć gracza z listy ignorowanych. Po wprowadzeniu komendy, zastąp [NICK] nazwą gracza, którego chcesz usunąć.
3 /ignore lista Wyświetla listę graczy, których ignorujesz na czacie globalnym i w wiadomościach prywatnych (/msg).