menu
Kaktusownia.com Logo

Na naszym serwerze wprowadziliśmy fascynujący element rozgrywki - gangi! Możesz stworzyć własną gangsterską ekipę i podbić świat razem ze swoimi towarzyszami.

Na innych serwerach funkcję tę można spotkać pod różnymi nazwami, takimi jak gildie, frakcje, claimy lub cuboidy.

Dzięki gangu masz możliwość zabezpieczenia wybranego terenu przed innymi graczami. Tylko wybrane przez ciebie osoby będą miały uprawnienia do budowania i niszczenia na terenie twojego gangu. Pamiętaj, że cuboid gangu dotyczy wyłącznie budowy i niszczenia - nie wpływa na ustawienia TNT oraz PVP dziedziczone z sektora świata. Nie blokuje również dostępu do skrzyń, wybuchów creeperów, podpaleń itd. Aby zabezpieczyć kontenery, użyj opcji Private. Pamiętaj, że w przypadku wydalenia z gangu, twoje tabliczki prywatne, na terenie byłego gangu, mogą zostać zniszczone przez lidera gangu.

Poniżej przedstawiamy wszystkie dostępne komendy i jak z nich korzystać.

# Komenda Opis
1 /gang zaloz NAZWA Komenda ta pozwala stworzyć własny gang. Tworzy się obszar cuboidu o wymiarach 30x30 bloków wokół Ciebie. Opłata wynosi 16 diamentów, 16 sztabek złota, 16 sztabek żelaza i 16 kaktusów. Nazwa gangu powinna zawierać od 3 do 6 DUŻYCH liter i nie może zawierać polskich znaków.
2 /gang powieksz Powiększ rozmiar cuboidu gangu, którego jesteś liderem. Początkowy poziom to 0 - 30 kratek cuboidu w każdym kierunku. Poziom 1 zapewnia 65 kratek cuboidu w każdym kierunku. Opłata wynosi 48 diamentów, 48 sztabek złota, 48 sztabek żelaza i 48 kaktusów. Poziom 2 zapewnia 100 kratek cuboidu w każdym kierunku. Musisz uiścić opłatę w postaci 64 diamentów, 64 sztabek złota, 64 sztabek żelaza, 64 kaktusów i 6 netherytowych sztabek.
3 /gang zamknij Ta komenda pozwala zakończyć działalność swojego gangu. Usuwa przysługujący cuboid.
4 /gang info NAZWA Wyświetla informacje na temat gangów na serwerze.
5 /gang baza Teleportuje do bazy gangu.
6 /gang ustawpunkt Ustawia punkt do którego mogą teleportować się gangsterzy. To pewnego rodzaju home, ale dla całego gangu.
7 /gang punkt Teleportuje do punktu gangu.
8 /gang lista Pokazuje listę wszystkich działających gangów.
9 /gang zapros NICK Ta komenda pozwala na dodanie gracza do Twojego gangu. Musisz być szefem gangu. Gracz otrzyma uprawnienia do korzystania z cuboidu gangu.
10 /gang dolacz Przyjmij zaproszenie do gangu od szefa. Opłata wynosi 8 diamentów, 8 sztabek złota, 8 sztabek żelaza i 8 kaktusów.
11 /gang opusc Opuszczasz aktualny gang.
12 /gang wyrzuc NICK Usuwa gracza z Twojego gangu. Musisz być szefem gangu. Ogranicza jego możliwość korzystania z cuboidu gangu.